23.09.2014

Prvé žiadosti doručené!

Nadácia má aktuálne otvorené 2 grantové programy – pre stredné odborné školy a pre univerzity technického zamerania. Už sme obdržali […]

12.09.2014

Výročná správa za rok 2013

Pozrite si našu výročnú správu za rok 2013!

Všetky novinky