Podpora vzdelania a vzdelávania je jednou z hlavných oblastí činnosti Nadácie Volkswagen Slovakia. S cieľom pomoci deťom na okraji spoločnosti spolupracuje už od roku 2018 s Teach for Slovakia. Mladí učitelia prinášajú na základné školy inovatívne metódy výučby, individuálny prístup šitý na mieru práve deťom z málo podnetného prostredia. Veríme, že aj vďaka tejto spolupráci umožníme čo najväčšiemu počtu detí ukončiť vzdelanie na základnej škole a motivovať ich k dosahovaniu vyššieho vzdelania a cieľov. V roku 2022 sme podporili tri takéto školy – Základnú školu v Lozorne, Veľkých Levároch a na Lúniku IX v Košiciach.

Nadácia podporuje aj projekt Letná škola Teach for Slovakia, ktorá je určená pre budúcich žiakov 3. – 9. ročníka ZŠ. Vytvára prostredie na sebarealizáciu žiakov, podporuje individuálne schopnosti a prirodzenú zvedavosť. Koná sa počas letných prázdnin a je pre účastníkov bezplatná.

Pripravuje sa

Pripravuje sa

Pripravuje sa

Pripravuje sa

Pripravuje sa