Hlavným cieľom akreditovaného vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky v materských školách pod názvom Technika hrou od materských škôl je podpora technického vzdelávania prostredníctvom aplikácie všeobecne uznávanej výskumne ladenej koncepcie vzdelávania do každodenných aktivít. Nadácia podporuje iniciatívnych učiteľov v materských školách tak školením, metodickým materiálom ako aj sadou pomôcok na realizáciu jednotlivých pokusov.

Školenia sú realizované prostredníctvom praktických workshopov, na ktorých sú objasňované  samotné princípy výskumne ladenej koncepcie prírodovedného a technického vzdelávania spolu s praktickými aktivitami aplikovateľnými do vzdelávacieho procesu v materskej škole vďaka ich predchádzajúcemu overeniu v praxi. Absolventi získajú metodickú príručku a iniciačnú praktickú pomôcku. Školenie prebieha počas 4 popoludní a ukončené je záverečným pohovorom.

Viac o školeniach nájdete tu. Metodika je voľne stiahnuteľná tu.

Školenia sa v školskom roku 2014/2015 zúčastnilo takmer 40 učiteliek z bratislavského a martinského kraja. V školskom roku 2015/2016 sa školenie následne rozšírilo na všetky kraje Slovenska s cieľom preškoliť viac ako 200 pedagógov. V druhej polovici školského roka 2017/2018 prebiehali školenia v štyroch okresných mestách v Považskej Bystrici, v Ružomberku,v Bratislave a v Skalici.

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ