Nadácia Volkswagen Slovakia sa podieľa od roku 2018 na spolupráci s Občianskym združením Vagus, ktorého hlavným cieľom a zároveň poslaním je pomáhať ľuďom bez domova a poskytnúť im pomocnú ruku v ťažkej životnej situácii. Odborná práca s ľuďmi bez domova si však vyžaduje profesionálny prístup  kvalifikovaných odborníkov. Vďaka našej vzájomnej spolupráci zvyšujeme odborné kompetencie sociálnych pracovníkov pracujúcich v dennom kontakte s ľuďmi bez domova, a to prostredníctvom komplexného vzdelávacieho programu na základe individuálnych tímových schopností, čím umožňujeme poskytovanie odbornej a dlhodobej podpory.