,,Naše Volkswagen deti“

Nadácia Volkswagen Slovakia pokračuje v tradícii založenej Odborovou organizáciou Volkswagen Slovakia a podporuje „Naše Volkswagen deti“, teda deti pozostalé po zosnulých zamestnancoch spoločnosti Volkswagen Slovakia alebo partnerov zamestnancov. Dôležitosť vzdelania pre budúcnosť detí, ktoré osud nenávratne pripravil o jedného z rodičov, Nadácia Volkswagen Slovakia zdôrazňuje darom v podobe vzdelávacieho balíčka poskytovaným na začiatku školského roka.

Vďaka finančnej podpore v podobe dobrovoľných príspevkov, či v rámci fundraisingových projektov „Restcent“ alebo „Vianočná cukrárnička“, môžeme naše aktivity v tejto oblasti zintenzívniť. Pred Vianocami 2014 dostali „Naše Volkswagen deti“ po prvýkrát od Nadácie Volkswagen Slovakia i vianočný pozdrav s malým darčekom. Na jar 2015 sa podpora rozšírila o príspevok na jazykové vzdelávanie a v lete o možnosť zúčastniť sa zaujímavého vedecko-technicky zameraného tábora Letná Univerzitka v Chorvátsku. Novinkou jesene 2015 je garancia podpory vzdelávania v podobe štipendia na celé obdobie ich štúdia. V roku 2017 došlo k zlúčeniu príspevku na jazykové vzdelávanie a garantovaného štipendia, od januára 2018 sa výška príspevku navýšila.
Januárom 2021 finančnú pomoc vo forme garantovaného štipendia výrazne navyšujeme. V súčasnosti podporujeme 70 ,,Našich Volkswagen detí“.