Matchingové spojenie s crowdfundingovou platformou StartLab umožňuje podporiť projekty novým, moderným spôsobom, kedy vznikne synergia. Ľudí s nápadmi na pomoc druhým môžu získať finančnú podporu od širokej verejnosti a navýšenie celkového daru od Nadácie Volkswagen Slovakia, aby sa tieto nápady mohli uskutočniť. Zapojením verejnosti do spoločného financovania rozširujeme povedomie o potrebách iných a zabezpečujeme dlhodobý úspech projektu v budúcnosti. Matchingovú podporu projektov na StartLab spustila Nadácia VW SK v roku 2020, kedy takouto formou podporila projekty. Nadácia Volkswagen Slovakia počas roka priebežne zverejňuje vybrané projekty na tejto platforme. 

Čo je crowdfunding?
Spôsob prezentácie a získavania financií na malé lokálne i väčšie celoslovenské projekty zamerané na konkrétnu pomoc. Pripravené projekty sú združené na portáli startlab.sk, na ktorom sa do priamej finančnej podpory jednotlivých nápadov môže zapojiť široká verejnosť. O šírenie výzvy na podporu sa stará priamo autor projektu.

Čo znamená matchingová podpora?
Zvýšenie daru. Ak je autor projektu vo svojej výzve úspešný, Nadácia Volkswagen Slovakia a jednotliví darcovia spoločne naplnia minimálnu potrebnú sumu. Vďaka tomu bude možné projekt rozšíriť a pomôže tak viacerým, alebo bude možné zabezpečiť jeho dlhšie trvanie.

Aké projekty podporíme?
Projekty zamerané na sociálnu pomoc pre rôzne cieľové skupiny. Môže ísť napríklad o:
– podporu priamych aktivít pre ľudí so znevýhodnením (terapeutické aktivity, vzdelávanie, vytvorenie podporných skupín, voľnočasové aktivity, vybavenie zariadení, zriadenie rôznych miestností/herní a pod.)
– podporu skvalitnenia práce ľudí, ktorí sa venujú sociálnej pomoci (vzdelávanie, supervízie, ..)
– osvetové aktivity s prepojením na svet ľudí so znevýhodnením (podpora kníh, podujatí…).

Kedy?
Priebežne počas roka.

Ako sa môže projekt uchádzať o matchingovú podporu z Nadácie Volkswagen Slovakia?
Každý projekt musí byť zverejnený na portáli startlab.sk. Každá iniciatíve je posúdzovaná individuálne a v prípade výberu sa o ďalšom postupe dohodneme priamo s autormi projektu.

Ako môžete podporiť projekty zaradené do matchingovej podpory?
Ako individuálni darcovia môžete každý zverejnený projekt zapojený do matchingového programu podporiť ľubovoľnou sumou. Veľkou pomocou je aj šírenie a zdieľanie projektovej výzvy, aby sa dostala k čo najširšej verejnosti. Vybrané projekty záskajú aj dodatočnú podporu od Nadácie Volkswagen Slovakia – suma sa tak vyzbiera rýchlejšie.

Aktuálne a podporené projekty na podporu nájdete pod modrými štvorcovými ikonami v pravo na tejto stránke.