Prirodzeným rozšírením podpory dvojjazyčného vzdelávania je spolupráca so Základnou školou I.Bukovčana v Bratislave (Devínska Nová Ves), ktorú spustila Nadácia Volkswagen Slovakia v školskom roku 2012/2013. Žiaci z tried podporovaných Nadáciou majú do rozvrhu zaradené dodatočné hodiny nemčiny ako aj telesnú a výtvarnú výchovu v nemeckom jazyku. V treťom ročníku sa žiakom do rozvrhu pridáva aj Prírodoveda v nemčine. Zaujímavé aktivity v nemčine v rámci technického konceptu im ponúka aj školský klub v poobedňajších hodinách ako aj pracovné vyučovanie. Ak chcete, aby aj vaše dieťa navštevovalo prvácku triedu s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka, je nevyhnutné vyplniť elektronickú prihlášku v termíne od 10. – 20.4.2023. Samotný zápis bude prebiehať prezenčne v dňoch 21.-22.4.2023. Všetky informácie nájdete tu.

Základná škola I. Bukovčana sa stala iba druhou základnou školou na Slovensku, ktorej žiaci môžu získať Deutsches Sprachdiplom. Uvedené je potvrdením, že koncept výučby jazyka je úspešný s vysokou úrovňou kvality.

V roku 2022 sme oslávili 10 rokov spolupráce, sumarizáciu nájdete vo videu ci vysielaní RTVS Radio international.

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ