Dňa 17. augusta sa uskutočnila tlačová konferencia, kde Nadácia Volkswagen Slovakia predstavila svoj unikátny projekt – Vedomostné ostrovy. Animovaný ostrov bude ponúkať množstvo interaktívnych vedomostných úloh z rôznych oblastí – techniky, nemeckého jazyka, dopravnej výchovy, ekológie a fyziky.

Do projektu sa môžu zapojiť všetky základné školy z celého Slovenska. Na základe žrebovania bude rozdelených až  100 interaktívnych kioskov pre 100 škôl, ktoré k nim získajú aj bezplatné pripojenie na internet na dva roky.

Od 1. septembra bude spustené online prihlasovanie na stránke www.vedomostne-ostrovy.sk, na ktorej sa dozviete všetko o projekte.