Grantový program Projekty zamestnancov je určený na podporu angažovanosti a dobrovoľníctva zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia. V spolupráci s nimi majú vybrané subjekty možnosť získať podporu až do výšky 1000 € na rôzne vzdelávacie projekty. Tretie a v tomto roku aj posledné kolo sa uzatvára 29. septembra. Pošlite aj vy žiadosť a získajte tak podporu na váš jedinečný projekt. Viac informácií o grantovom programe nájdete na stránke Nadácie Volkswagen Slovakia tu.