Žiadosť GP: Anjelská akadémia

Žiadosť o grant je potrebné online zaregistrovať na tejto webovej stránke Nadácie Volkswagen Slovakia. Nie je potrebné zasielať poštou.
 • Zaregistrovanie žiadosti:

 • 1. Informácie o Žiadateľovi*, ktorý projekt organizuje

 • V prípade, že nemáte facebookovú stránku, vpíšte "nemáme".
 • Bankové spojenie

 • Štatutárny zástupca Žiadateľa

 • Osoba zodpovedná za projekt

 • * Pod Žiadateľom sa pre tento grantový program rozumejú detské domovy na Slovensku, reps. subjekty s nimi pracujúce
 • 2. Informácie o projekte

 • Realizácia a organizačné zabezpečenie projektu

 • ObdobieAktivita 
 • 3. Výdavky a príjmy

 • 4. Potvrdenia

 • Natiahnite súbory sem alebo
  Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
  V prípade ak žiadateľ je občianske združenie, nahrajte prosím zaevidované stanovy. V prípade, ak ide o občianske združenie, ktoré svoje stanovy nemá zaevidované na Ministerstve vnútra SR, tak stanovy, ktoré sú podpísané štatutárnym orgánom. Jeden súbor môže mať maximálne 5MB.
 • Informácie o spracúvaní osobných údajov Nadáciou VW SK nájdete na tomto odkaze.