Vďaka grantovému programu Zelená dobrovoľníkom pomohla Nadácia Volkswagen Slovakia uskutočniť ďalší unikátny projekt. Sily spojili deti, rodičia i ďalší dobrovoľníci, aby spoločne skrášlili okolie Základnej školy Klokočov. Hlavnou myšlienkou celého projektu Pekná škola – pekná záhrada bolo podporiť vývin osobností žiakov, naučiť ich spolupracovať a najmä vybudovať u nich vzťah k ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby.

O priebehu projektu ste sa mohli dočítať aj v časopise MY Kysuce.

28 tohtoročných projektov podporených v rámci grantového programu Zelená dobrovoľníkom                 sumou takmer  14 000 € si môžete pozrieť tu.