Vedeli by ste postaviť  loď s nákladnou plošinou z polystyrénu, ktorá by slúžila na prepravu čo najväčšieho nákladu, a pritom sa nepotopila? Ak si myslíš, že máš dostatočnú fantáziu a schopnosti, zapoj sa aj ty do druhého kola LaBáku. LaBák je online prírodovedná súťaž pre žiakov stredných, základných a najnovšie aj materských škôl na Slovensku. Odpovede do druhého kola, ktoré je venované vodnej doprave, zasielajte do 19.3.2018.

Doteraz sa do súťaže zapojilo až 960 riešiteľov. Ak sa chcete zapojiť, na stránke www.labak.net nájdete všetky potrebné informácie spolu s možnosťou prihlásiť sa.