Ak chcete, aby aj vaše dieťa navštevovalo jednu z  tried s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka, či v materskej škole v Devínskej Novej vsi, prihláste ho už v januári! Pre získanie ďalších informácií kontaktujte pani Alexandru Pappovú, telefón: 02-6964-2858.