V spolupráci s OZ Záleží nám sa naša Nadácia zapojila do charitatívneho projektu Plus pre ženy. Cieľom projektu je podporiť deti, ktoré sa so svojimi rodinami ocitli v ťažkej životnej situácii. Pomocnú ruku podá naša Nadácia trom rodinám v núdzi s úmyslom podporiť či vôbec umožniť vzdelávanie detí skúšaných osudom.

Ďalšou z podporených je rodina Vlasty Demekovej, ktorá vychováva sedem detí. Svojmu manželovi dala druhú šancu po tom, ako opustil rodinu a začali, hoci v neľahkých sociálnych podmienkach, nový život. Nadácia Volkswagen Slovakia podporila rodinu finančným príspevkom na kúpu školských pomôcok, preplatenie cestovných nákladov a poplatkov v škole.

Viac o rodine a jej príbehu zverejnil vo vydaní dňa 10.10.2017 denník Plus jeden deň a portál Pluska.

http://www.nadacia-volkswagen.sk/wp-admin/fusion_image