→   Nadácia Volkswagen Slovakia pripravila na jeseň druhú sériu bezplatných webinárov pod názvom #INšpirujSaONline
→   Témami troch online podujatí bude práca s deťmi s Downovým syndrómom a PAS

Počas troch októbrových večerov sa budú môcť rodičia i záujemcovia z tretieho sektora zúčastniť série webinárov #INšpirujSaONline, ktoré pre nich bezplatne pripravila Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK). Hlavnou témou budú možnosti rozvoja a podpory detí so znevýhodnením na Slovensku – zamerané na deti s Downovým syndrómom a PAS (poruchou autistického spektra). Na účastníkov čakajú odborné vstupy, ako aj moderovaná diskusia a možnosť priamo sa do nej zapájať a klásť otázky.

Celá tlačová správa je k dispozícii tu: 20_10_13_TS_Bezplatne webinare pre treti sektor_NVW SK