Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci s mestom Stupava v týchto dňoch realizuje výstavbu detského dopravného ihriska v areáli Základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave.

Cieľom výučby dopravnej výchovy je nadobúdanie a upevňovanie poznatkov, zručností a návykov žiakov v oblasti znalostí dopravných pravidiel, zvyšovanie bezpečnosti detí v premávke na pozemných komunikáciách.

Ihrisko v areáli Základnej školy v Stupave bude k dispozícii deťom z materských a základných škôl zo širokého okolia.

Viac o vybudovaní detského dopravného ihriska sa dozviete na oficiálnej stránke mesta Stupava.