Vianočné video 2012

Nadácia Volkswagen Slovakia by rada nadviazala na úspešný minuloročný projekt Vianočné pohľadnice, a preto aj tento rok pripravila deťom z detských domovov zaujímavý projekt – Vianočné video.
Samotný projektu spočíval v dvoch fázach. V prvej fáze nám detské domovy zaslali videá s vopred stanoveným scenárom. Desať najlepších z týchto videí dostalo ako odmenu veľkú stavebnicu Merkur. V druhej fáze uvedených 10 domovov súťažilo o hodnotné ceny prostredníctvom spomínaných stavebníc Merkur. Deti mali za úlohu postaviť autíčko zo stavebnice a na základe fotiek naša komisia následne vybrala tri najlepšie Merkur autíčka, ktoré získali hodnotné ceny  – prvou cenou je automobil Volkswagen Up!, druhou cenou je technické vybavenie jazykovej učebne v domove a treťou cenou je výlet pre deti zapojené do projektu do Bratislavy spojený s prehliadkou závodu Volkswagen Slovakia. 
Veríme, že uvedeným projektom podporíme u detí záujem o techniku, zdravého súťaživého ducha, pomôžeme im v rozvoji hrubej a jemnej motoriky, takisto ako aj priestorového videnia.