Milí priatelia, chceli by sme Vám predstaviť Výročnú správu Nadácie Volkswagen Slovakia za rok 2017. Nájdete v nej prehľad aktivít a zhodnotenie činnosti Nadácie jej zástupcami. Na základe motta ,,Vedomosti tvoria budúcnosť“ sa realizovali projekty v oblasti vzdelávania v technike, nemeckom jazyku, dopravnej výchove, ekológii či dobrovoľnícke projekty zamestnancov Volkswagen Slovakia a projekty na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva. V roku 2017 Nadácia odštarotvala aj unikátny projekt – „Vedomostné ostrovy“. Jeho cieľom je podpora moderného a inovatívneho vzdelávania na základných školách na Slovensku.

Ak sa chcete o aktivitách Nadácie Volkswagen Slovakia dozvedieť viac, prečítajte si Výročnú správu za rok 2017.