Svoju spolupatričnosť onkologickým pacientom a ich rodinám mohli dňa 7. apríla 2017 na Deň narcisov prvýkrát prejaviť i zamestnanci spoločnosti Volkswagen Slovakia priamo v závodoch v Bratislave, Martine a Stupave.

Vďaka dobrovoľným príspevkom zamestnancov a finančnému dorovnaniu Nadácie Volkswagen Slovakia spoločne podporíme boj proti rakovine sumou 13-tisíc eur.

Týmto gestom chceme onkologickým pacientom odkázať, že ochorenie sa týka nás všetkých a že majú i našu podporu.