Milí priatelia,

rok 2016 bol pre Nadáciu Volkswagen Slovakia rekordný čo do počtu projektov, tak i do výšky poskytnutej podpory. Na základe motta ,,Vedomosti tvoria budúcnosť“ sa realizovali projekty v oblasti vzdelávania v technike, nemeckom jazyku, dopravnej výchove, ekológii, dobrovoľníctve a podpora sa sústredila i na oblasť znevýhodnených skupín obyvateľstva.

,,Mňa osobne najviac teší, neustále sa zvyšujúci záujem a dôvera v Nadáciu Volkswagen Slovakia. V rámci celkového počtu 11 grantových programov bolo v roku 2016 podporených až 236 projektov. Za každým podporeným projektom vidíme rozžiarené tváre detí a nádej pre ich lepšiu budúcnosť,“ zhodnotil činnosť Nadácie Volkswagen Slovakia predseda Správnej rady Eric Reuting.

Chcete sa o aktivitách Nadácie Volkswagen Slovakia dozvedieť viac? Prečítajte si Výročnú správu za rok 2016.