Zalistujte si vo Výročnej správe s novým dizajnom a obsahom.

Od svojho vzniku v roku 2008 podporila Nadácia prostredníctvom svojich grantových programov takmer 260 projektov sumou celkovo 1 655 000 eur. Len v roku 2014 ich bolo 89. Vďaka nim sa podarilo zrealizovať mnoho výchovno-vzdelávacích projektov nielen pre školy, ale aj zlepšiť život deťom a ľuďom po celom Slovensku.

Sumár minuloročných aktivít nájdete v prehľadnej Výročnej správe za rok 2014. Zaujme vás svojim atraktívnym obsahom i graficky zaujímavým novým vzhľadom. Pripomeňte si niektoré projekty aj prostredníctvom videí. Výročnú správu za rok 2014 nájdete tu.