Vďaka finančnej podpore Nadácie Volkswagen Slovakia vrámci grantového programu Projekty zamestnancov sa mohol zrealizovať projekt zamestnanca spoločnosti Volkswagen Slovakia Lukáša Bielika v spolupráci s neziskovou organizáciou Dom detí Božieho milosrdenstva v Stropkove, v ktorej pôsobí ako dobrovoľník. Projekt s názvom „Vymodeluj kúsok svojho sveta“ vychádzal z potrieb celoživotného vzdelávania a osvojovania si praktických zručností osôb s telesným, mentálnym a kombinovaným postihnutím pomocou pracovnej terapie. Snahou je naučiť klientov samostatne zvládať pracovné činnosti každodenného života, podporovať ich a viesť k tomu, aby nadobudnuté zručnosti bežne využívali vo svojom živote. Tento rok rozšírili možnosti terapie prostredníctvom práce s hlinou.

Viac o projekte zverejnil týždenník Stropkovské Spektrum.