Prostredníctvom projektu Technika hrou od základných škôl podporíme v školskom roku 2018/2019 až 81 škôl v štyroch regiónoch. Školy získajú akreditované vzdelávanie, metodiku spolu s pracovnými listami, sady pomôcok na realizáciu aktivít a potrebné finančné prostriedky.

Princípom vzdelávacej koncepcie projektu je rozvoj technického premýšľania, ktoré tvorí základ pre praktickú realizáciu technicky zameraných činností s funkčným využitím predchádzajúcich skúseností a vedomostí, pričom aktivity následne vyúsťujú k funkčnému rozvoju manuálnych zručností.

Kompletný zoznam podporených škôl si môžete pozrieť tu.