Cieľom projektu Technika hrou od základných škôl je vytvorenie metodického rámca a súboru pomôcok zameraných na techniku pre pedagógov a žiakov prvého stupňa základnej školy. Princípom tejto vzdelávacej koncepcie je rozvoj technického myslenia ako základu pre praktickú realizáciu technicky zameraných činností.

Záverečné vyhodnotenie pilotnej fázy projektu sa uskutočnilo 22. júna 2017 na Základnej škole I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi. Zástupcovia 13 zapojených škôl formou diskusie hodnotili projekt veľmi úspešne. V rámci projektu bola vyhlásená aj dodatočná súťaž – vytvorenie ilustračného videa.

Na základe hodnotiacich kritérií (informatívnosť videa, miera zapojenia samotných žiakov, originalita videa), boli vyhlásené najlepšie videá týchto základných škôl:

– Základná škola Malokarpatské námestie, Bratislava,
– Základná škola Nejedlého, Bratislava,
– Základná škola Pankúchova, Bratislava.

Všetkým trom školám darovala Nadácia 4 kompletné sady technických pomôcok, ktoré využijú počas výučby. Okrem toho každá zo zúčastnených škôl dodatočne dostala aj sadu pomôcok.

Do ďalšieho ročníka projektu sa môžu zapojiť základné školy z bratislavského, trnavského a nitrianskeho kraja do 31. júla 2017 tu.