vw_nadacia_kramare_0002
Nadácia Volkswagen Slovakia podporila v druhom kole obľúbeného grantového programu
,,Projekty zamestnancov“ 27 subjektov, do činnosti ktorých sa aktívne zapájajú
zamestnanci spoločnosti Volkswagen Slovakia.

Ďalšie novinky si môžete prečítať v júnovom vydaní Newslettera Nadácie Volkswagen Slovakia tu.