vw_nadaciaDňa 10. júna 2016 zasadala hodnotiaca komisia ku dvom grantovým programom ,,Vzdelaním k integrácii” a ,,Vzdelanie = budúcnosť”, aby vybrala projekty, ktoré finančne podporí.

V rámci grantového programu ,,Vzdelaním k integrácii” podporí Nadácia 9 projektov sumou 14-tisíc eur, ktoré sú určené na vzdelávanie a integráciu telesne i mentálne postihnutých detí zo zariadení a domovov sociálnych služieb.

Prostredníctvom 5 projektov v sume takmer 10-tisíc eur podporí Nadácia v rámci grantového programu ,,Vzdelanie = budúcnosť” vzdelávanie detí z detských domovov predovšetkým v oblasti dopravnej výchovy, techniky a nemeckého jazyka.

Prečítajte si o grantovom programe ,,Vzdelaním k integrácii“ a ,,Vzdelanie = budúcnosť„.