Dňa 26.10.2016 zasadala hodnotiaca komisia Nadácie Volkswagen Slovakia ku grantovému programu ,,Zelené vzdelávanie“ a vybrala 14 projektov, ktoré podporí sumou takmer 26 000 €.

Cieľom tohto grantového programu je podpora vzdelávacích aktivít v oblasti životného prostredia a ekológie. Program je zameraný aj na podporu kreativity a environmentálneho myslenia u detí a mládeže. Okrem toho rozširuje informovanosť o potrebe ochrany životného prostredia.

Projekty podporené v tomto roku v grantovom programu ,,Zelené vzdelávanie“ nájdete tu.