Dňa 13. marca 2018 zasadla hodnotiaca komisia ku grantovému programu ,,Zelená dobrovoľníkom“, aby zo všetkých prijatých žiadostí vybrala projekty, ktoré finančne podporí. Rozhodla sa pre 30 projektov, pochádzajúcich od subjektov z celého Slovenska, na ktoré Nadácia Volkswagen Slovakia vyčlenila sumu takmer 15 000 eur.

Všetky podporené projekty v rámci grantového programu ,,Zelená dobrovoľníkom“ si môžete pozrieť na facebooku Nadácie Volkswagen Slovakia.