Dňa 20.10.2016 sa v závode Volkswagen Slovakia konalo vyhodnotenie grantového programu Stredné školy a technika – Yrobot Cup 2015, ktorý bol vyhodnotený v dvoch kategóriách „Pozor chodec a Najlepšia nadstavba pre roboty“. Cieľom projektov je podporiť zavádzanie programovania aj na stredných odborných školách prostredníctvom stavebnice Yrobot.

Víťazné tímy v jednotlivých súťažných kategóriach:

V rámci projektu Yrobot Cup 2015 v kategórii Pozor chodec!
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Brezová 2 Piešťany

V rámci projektu Yrobot Cup 2015 v kategórii Najlepšia nadstavba
Gymnázium, Veľká okružná, 22, Žilina


Obe výherné školy boli odmenené dodatočnou finančnou podporou vo výške 1 500 eur, ktorá slúži na podporu jednotlivých realizovaných projektov s témou Yrobot. Okrem toho učitelia ako vedúci víťazných tímov dostali poukážky na nákup kníh a študenti víťazných tímov sa tešili z adrenalínovej offroad jazdy, bluetooth reproduktora, poukážok na nákup školských potrieb a iných darčekov.

Od roku 2012 vyhlasuje Nadácia Volkswagen Slovakia grantový program ,,Stredné školy a technika“, ktorý je určený výlučne pre stredné odborné školy. Jeho cieľom je podporiť technické vzdelávanie, sprístupniť najmodernejšiu techniku školám a zároveň podporiť motivovaných žiakov a učiteľov. V rámci tohto grantového programu Nadácia v roku 2015 podporila 8 stredných odborných škôl zo Slovenska.

Súčasťou podpory sú okrem finančných prostriedkov aj prednášky či školenia odborníkov z praxe a darovanie rôznych učebných pomôcok. Takisto aj možnosť prezentovať podporené už zrealizované projekty pred komisiou odborníkov z praxe ako aj zabojovať o zaujímavé ceny.

Viac informácií o grantovom programe ,,Stredné školy a technika“ nájdete tu.