foto

Dňa 13. apríla sa za účasti člena predstavenstva pre personálnu oblasť a zároveň predsedu správnej rady Nadácie Volkswagen Slovakia Erica Reutinga, ako aj správcu Nadácie Borisa Michalíka uskutočnilo vyhodnotenie projektov v rámci grantového programu určeného na podporu vzdelávania na slovenských univerzitách technického zamerania.

Komisia vyhodnotila ako najlepšie vypracovaný a prezentovaný projekt Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Ústav dopravnej techniky a konštruovania.

Pozrite si atmosféru a ďalšie informácie a zaujímavostitu.