Dňa 05. októbra 2016 zasadala hodnotiaca komisia Nadácie Volkswagen Slovakia a vybrala 9 projektov, ktoré podporí sumou takmer 28 000 €.

Všetky podporené projekty v rámci unikátneho grantového programu ,,Budúcnosť aj s autizmom“ určeného na podporu výchovno-vzdelávacích procesov, integrácie detí s poruchou psychického vývinu, rozvoja individuálnych schopností a sociálnych kompetencií autistických detí ako aj rozvoja inovatívnych terapeutických prístupov nájdete tu.

Viac informácií o tomto v roku 2015 zavedenom grantovom programe nájdete tu.