Dňa 05. októbra 2016 zasadala hodnotiaca komisia Nadácie Volkswagen Slovakia a vybrala 35 projektov, ktoré podporí sumou takmer 34 000 €.

Grantový program ,,Projekty zamestnancov“ je určený na podporu angažovanosti a dobrovoľníctva zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia, čím Nadácia podporuje široké spektrum verejnoprospešných subjektov z rôznych regiónov Slovenska. Všetky podporené projekty v rámci 3. kola tohto grantového programu nájdete tu.

Viac informácií o tomto grantovom programe nájdete tu.