V novembri prebehlo druhé kolo prihlasovania sa na projekt S Nadáciou v pohybe. Naša Nadácia prostredníctvom neho už tretí rok požičiava jedno z áut Volkswagen Up!Volkswagen Golf Variant na dobu jedného roka. Uchádzať sa oň môžu detské domovy, domovy sociálnych služieb a zariadenia pre osoby so zdravotným znevýhodnením, ktorým také vozidlo môže pomôcť efektívnejšie vykonávať rozličné aktivity spojené s ich prevádzkou. Zo žiadostí vyberáme záujemcov dvakrát za rok. Po vyhodnotení tohtoročného druhého kola Volkswagen Golf poputuje do Detského domova v MartineDetského kočovného divadla DKD DRaK v Prešove. Volkswagen Up! požičiavame Domovu sociálnych služieb PRIMA, n.o. z BratislavyDetskému domovu v Topoľčanoch. Takisto vám s radosťou oznamujeme, že sa nám podarilo od januára budúceho roka požičať ešte jeden Volkswagen Up! pre Súkromné liečebno-výchovné sanatórium (SLVS) v Senci. Vybraným uchádzačom srdečne blahoželáme a prajeme množstvo šťastných kilometrov.