Nadácia Volkswagen Slovakia spolu s ostatnými partnermi otvorili 3. ročník projektu  „Vodičské preukazy pre detské domovy“. Projekt je určený pre deti,  mladých dospelých a odchovancov z detských domovov. Doteraz vodičské kurzy absolvovalo 159 detí a v tomto ročníku komisia vyberie ďalších 60 uchádzačov, ktorí budú môcť získať vodičský preukaz.

Ak spĺňaš podmienky projektu, prihlásiť sa môžeš tu.

http://www.nadacia-volkswagen.sk/wp-admin/fusion_image