Aj tento rok sú pre učiteľov prvého stupňa základnej školy pripravené akreditované vzdelávanie, metodika spolu s pracovnými listami, sada pomôcok a finančné prostriedky na realizáciu projektu v rámci grantového programu Technika hrou od základných škôl. Princípom vzdelávacej koncepcie je zameranie na rozvoj technického myslenia, ktoré budú žiaci schopní ďalej využívať v praxi.

Školenia učiteľov budú prebiehať v nasledujúcich termínoch:

  • Školenie trenčiansky kraj: 10., 11., 17., 18. a 24.9.2018
  • Školenie žilinský kraj: 1., 2., 8., 9. a 15.10.2018
  • Školenie banskobystrický kraj: 29. a 30.10., 5., 6. a 12.11.2018
  • Školenie bratislavský kraj: 26. a 27.11., 3., 4. a 10.12.2018

Metodika je voľne dostupná aj na internete. Školy z menovaných krajov môžu podávať žiadosti do 30. júna.

http://www.nadacia-volkswagen.sk/wp-admin/fusion_image