Boris Michalík stál pri zrode spoločnsoti Volkswagen Slovakia a neskôr v roku 2008 spoluzakladal aj Nadáciu Volkswagen Slovakia. Ako jej správcovi mu ležia na pleciah mnohé povinnosti, ktoré však každodenne zvláda s úsmevom na perách. Prečítajte si rozhovor s ním v Trende na strane 66.

http://www.nadacia-volkswagen.sk/wp-admin/fusion_image