Dňa 15. mája začína veľká súťaž v riešení vedomostných kvízov, ktorá bola špeciálne pripravená pre 100 základných škôl, ktoré získali Vedomostné ostrovy. Testy je možné robiť priamo prostredníctvom kiosku alebo online. Test si tak môžete vyplniť v škole či doma.

Súťažiť sa bude v nasledovných kategóriách:

  • najaktívnejšia škola,
  • najúspešnejší žiaci s najvyšším počtom správnych odpovedí,
  • najúspešnejší žiaci s najvyšším počtom správnych odpovedí v jednotlivých oblastiach: technika, nemčina, ekológia a fyzika.

Otestujte si aj vy svoje vedomosti do 31. mája. Najúspešnejší riešitelia z jednotlivých kategórií sa môžu tešiť na návštevu Zážitkového centra vedy Aurelium a ďalšie skvelé ceny!

http://www.nadacia-volkswagen.sk/wp-admin/fusion_image