Nielen deťom zo 100 základných škôl, ktoré získali Vedomostné ostrovy, ale aj všetkým deťom z celého Slovenska pomôže pri výbere strednej školy Virtuálny kariérny poradca dostupný už aj online. Deti aj vďaka nemu môžu odhaliť svoje silné a slabé stránky a zistiť, ktorá stredná škola je pre ne najvhodnejšia. Špeciálny test doposiaľ absolvovalo už takmer 1 000 žiakov a podľa doterajších výsledkov by mala byť budúcim povolaním väčšiny z nich umelecká činnosť.

Milí učitelia a rodičia, zistite, k čomu inklinujú vaši žiaci a deti a vyplňte s nimi špeciálny test „Vieš, čím chceš byť?“ do konca februára aj vy. Pomôžete nám so získaním dát, ktoré neskôr využijeme v našej ďalšej práci v prospech detí.

Virtuálneho kariérneho poradcu spolu s hromadou vedomostí, interakrívnych úloh a veselých kvízov nájdete na http://www.vedomostne-ostrovy.sk/ . Všetky novinky a zaujímavé súťaže k projektu Vedomostné ostrovy zverejnňujeme aj na facebookovej stránke.