Vedomostné ostrovy sme sprístupnili aj online! Pre žiakov základných škôl bude odteraz oveľa jednoduchšie vybrať si strednú školu, ktorá bude naďalej rozvíjať ich vedomosti a zručnosti. Vďaka Vedomostným ostrovom môžu nielen žiaci zo 100 vybraných základných škôl, ale aj deti z celého Slovenska, odhaliť svoje silné a slabé stránky. Virtuálneho kariérneho poradcu zabudovaného v každom kiosku spolu s animovaným ostrovom a veselými testami nájdete  aj online na http://www.vedomostne-ostrovy.sk/.

Milí učitelia nielen z podporených škôl, pomôžte nám zistiť, k čomu inklinujú vaši žiaci. Vyplňte s nimi špeciálny test „Vieš, čím chceš byť?“ a zapojte sa aj do novej súťaže, ktorú nájdete na facebookovej stránke. Získané výsledky využijeme v ďalšej práci v prospech detí.