Nadácia Volkswagen Slovakia by rada nadviazala na úspešný minuloročný projekt Vianočné pohľadnice, a preto aj tento rok pripravila deťom z detských domovov zaujímavý projekt – Vianočné video.
Samotný projekt spočíva v dvoch fázach. V prvej fáze zozbierame videá s vopred stanoveným scenárom. Desať najlepších z týchto videí dostane ako odmenu veľkú stavebnicu Merkur. V druhej fáze uvedených 10 domovov bude mať možnosť zapojiť sa do súťaže o hodnotné ceny prostredníctvom spomínaných stavebníc Merkur. Deti budú mať za úlohu postaviť autíčko zo stavebnice a na základe fotiek naša komisia následne vyhodnotí tri najlepšie Merkur autíčka, ktoré budú odmenené hodnotnými cenami  – prvou cenou je automobil Volkswagen Up!, druhou cenou je technické vybavenie jazykovej učebne v domove a treťou cenou je výlet pre deti zapojené do projektu do Bratislavy spojený s prehliadkou závodu Volkswagen Slovakia.
Veríme, že uvedeným projektom podporíme u detí záujem o techniku, zdravého súťaživého ducha, pomôžeme im v rozvoji hrubej a jemnej motoriky, takisto ako aj priestorového videnia