V materskej škole na ulici Pavla Horova v Devínskej Novej Vsi otvorili už druhú bilingválnu slovensko-nemeckú triedu. K triede, ktorej vznik podporila v minulom roku Nadácia Volkswagen Slovakia, tak pribudla ďalšia. Rodičia detí, ktoré tieto triedy navštevujú nebudú platiť žiadne iné poplatky ako tie, ktoré sú štandardnom v obecných zariadeniach tohto typu. Nápad založiť bilingválnu triedu v materskej škole vznikol v Nadácii Volkswagen Slovakia, ako reakcia na neustále sa zvyšujúcu zložitosť umiestňovania detí do predškolských zariadení a rozvoj sociálneho programu spoločnosti Volkswagen Slovakia.
Rovnako ako v Bratislave, aj v Martine bola v prvý školský deň otvorená bilinguálna trieda. V tomto prípade však ide o prvý ročník. Triedu dnes začalo navštevovať 25 škôlkarov z Martina. Rodičia siedmich z nich pracujú v martinskom závode VW SK. „Sme veľmi radi, že bilingválna trieda je práve v našej materskej škole, prináša do výučby nový rozmer. Všetci zároveň vieme, že v súčasnosti je situácia v umiestňovaní detí do materských škôl zložitá. Jej otvorenie nám preto veľmi pomohlo. Uvoľnili sa nám tak miesta v ostatných triedach a mohli sme ich ponúknuť ďalším záujemcom,“ hovorí Jitka Agricolová, riaditeľka materskej školy na Družstevnej ulici.