Úspešný projekt  Nadácie Volkswagen Slovakia, Goetheho inštitútu a Štátneho pedagogického ústavu Experimentovanie po nemecky pokračuje. Celkovo v tomto roku bude vyškolených viac ako 60 učiteľov. Prvá séria školení prebehne v Bratislave. Počas neho sa učitelia zo základných škôl prakticky zoznámia s jedinečným pedagogickým prístupom CLIL (Content and Language Integrate Learning), ktorý spája vyučovanie nemčiny s hodinami prírodovedy. Okrem toho dostanú pracovné listy, plagáty a cenné rady ohľadne vyučovania s nimi.

V rámci Európy ide o prvý komplexnejšie vypracovaný materiál pre základné školy v nemčine tohto druhu. Ponúka pracovné listy na témy voda, vzduch, magnetizmus, čas, auto látky či rastliny, ktoré sú rozdelené do 15 modulov. Tie sú rozpracované na krátke experimenty na hodinu prírodovedy (stiahnuť si ich môžete tu).

Informačné školenia na zoznámenie s materiálmi sa budú konať v Bratislave v dňoch 25. a 26.,                   resp. 27. a 28. septembra.

http://www.nadacia-volkswagen.sk/wp-admin/fusion_image