Vďaka vzdelávaciemu projektu Experimentovanie po nemecky, ktorý vznikol počas dlhoročnej spolupráce Nadácie Volkswagen Slovakia, Goetheho inštitútu a Štátneho pedagogického ústavu, sa v tomto roku vyškolilo viac ako 60 učiteľov.

Školenia sa konali v Bratislave od 25. do 28. septembra, pokračovalo sa 12. a 13. októbra v Žiline a následne 26. a 27. októbra v Košiciach.

Ich cieľom bolo priblížiť učiteľom zo základných škôl jedinečný pedagogický prístup CLIL (Content and Language Integrate Learning), ktorý spája vyučovanie nemčiny a zaujímavé experimenty na hodinách prírodovedy. Všetci zúčastnení pedagógovia dostali pracovné materiály spolu s užitočnými radami, ako s danou metodikou pracovať. Inovatívna metodiku CLIL je voľne dostupná aj online.