S cieľom podporiť vzdelávanie a rozvoj detí v nemocniciach pomohola Nadácia Volkswagen Slovakia aj Oddeleniu infektológie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Prostredníctvom grantového programu Projekty zamestnancov boli do nemocnice nainštalované tri televízne prijímače a DVD.

Deti s rôznymi infekčnými chorobami trávia na tomto oddelení až niekoľko dní, pričom sú izolované na samostatných izbách. Nemocničný pedagóg im pomáha dobrať školské učivo, ktoré z dôvodu ochorenia zameškali. S vyučovacím procesom im pomôže aj 20 kusov edukačných DVD zakúpených z grantu Nadácie. Ich úlohou je zvýšiť záujem detí o cudzie jazyky a prepojiť liečenie s vyučovaním. Chvíle trávené osamote v nemocnici im taktiež spríjemnia televízory, ktoré boli nainštalované na jednotlivých izbách.

Viac o projekte

„Učím sa, aj keď som chorý“ napísal portál MY Bystrica.