Spoluprácu s centrom intenzívnej neurorehabilitácie POSSIBILITAS v Piešťanoch nadviazala Nadácia v predchádzajúcom roku. Jej hlavnou myšlienkou bolo pomôcť rodinám v sociálnej núdzi a poskytnúť príspevok na dvojtýždňový rehabilitačný pobyt pre deti trpiace neuromuskulárnymi poruchami. V pilotnom roku sa podarilo formou grantu podporiť 12 detí.

Pozitívne výsledky detí, ktoré rehabilitácie absolvovali, nás presvedčili v spolupráci pokračovať aj v roku 2018. Grantový program POSSIBILITAS je opäť otvorený. Ak máte záujem o absolvovanie neurorehabilitačného pobytu pre vaše dieťa, pošlite žiadosť na adresu POSSIBILITAS, Vrbovská cesta 2590, 921 01 Piešťany, e-mailom na possibilitas@possibilitas.sk, resp. cez kontaktný formulár na stránke http://www.possibilitas.sk/objednavka/.

Grantové pravidlá a ostatné dôležité informácie nájdete na webovej stránke Nadácie. Odkaz na oficiálnu stránku POSSIBILITAS nájdete tu.