Dňa 28.2.2017 bude MOJEMesto – detské mesto povolaní, podporované Nadáciou Volkswagen Slovakia, v rámci interaktívnej výstavy pod názvom „Čím chceš byť!“ organizovať Tematický deň so Živou knižnicou. Jedná sa o interaktívny program s množstvom aktivít určený pre deti posledných ročníkov základných škôl s cieľom rozvíjať zručnosti a kompetencie potrebné k výberu správneho budúceho povolania využitím širokého spektra neformálnych metód kariérneho poradenstva.

V rámci nosnej aktivity Živá knižnica sa deti budú môcť dozvedieť o konkrétnej činnosti jednotlivých povolaní formou rozhovoru so ,,živou knihou“, teda zástupcami jednotlivých firiem a povolaní, s ktorými sa deti budú môcť konštruktívne porozprávať o ich každodennej práci. Odvetvie automobilového priemyslu bude zastúpené povolaním mechatronika, zamestnanca spoločnosti Volkswagen Slovakia, ktorý opíše, z čoho pozostáva jeho každodenná práca, a s čím sa v každodennej praxi stretáva. Okrem toho budú žiaci v priebehu programu informovaní o možnostiach a formách ich ďalšieho štúdia a konkrétnych ponukách stredných škôl.

Detské mesto povolaní je pre deti a mládež otvorené každý deň od 10:00 do 20:00 hod.. Viac informácií o Detskom meste povolaní nájdete tu.