Dňa 6. 11. 2017 sa začalo v tomto roku posledné zo série školení k projektu Technika hrou od základných škôl podporovanému Nadáciou Volkswagen Slovakia. Akreditovaného školenia sa zúčastnilo 22 učiteľov z 11 škôl trnavského kraja. Oboznámili sa s projektom a vyskúšali si aj jeho praktickú časť so zaujímavými aktivitami v rámci tém elektrina, magnetizmus, konštrukcie a technické výzvy, ako aj jednoduché stroje.

Princíp vzdelávacej koncepcie projektu spočíva v rozvoji technického premýšľania, využívaní získaných skúseností a vedomostí pri realizácii technicky zameraných úloh a zároveň v nadobúdaní manuálnych zručností.

V roku 2017 sme celkovo podporili až 25 škôl, ktoré okrem  akreditovaného vzdelávania pre 50 učiteľov získali aj metodiku spolu s pracovnými listami, sadu pomôcok na realizáciu aktivít, ako aj finančné prostriedky na ostatný spotrebný materiál.

Prihlasovanie na projekt Technika hrou od základných škôl bude opäť spustené v lete 2018.