Pod záštitou Karpatonemeckého spolku na Slovensku sa pre žiakov základných škôl uskutočnila každoročná súťaž v umeleckom prednese v nemeckom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo takmer 50 detí zo 4 bratislavských škôl v dvoch kategóriách – poézia a próza, v ktorých bolo vyhlásených dohromady 10 najlepších žiakov.

Medzi najlepších sa dostali i traja žiaci z našej partnerskej Základnej školy na ulici I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi v Bratislave, ktorým srdečne blahoželáme za aktívnu účasť a skvelé výsledky!

Ocenení žiaci v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku zo Základnej školy I. Bukovčana v Bratislave:

  • Samuel Chudý (5.D) – 1. miesto
  • Ján Matucha (3.D) – 1. miesto
  • Sofia Stankovská (3.D) – 3. miesto