V stredu 19. septembra zasadala komisia Nadácie Volkswagen Slovakia, ktorá schválila štyri zaujímavé projekty v rámci grantu Tajomstvá Labákov. Vďaka našej podpore si
štyri školy budú môct zriadit nové chemické laboratórium, interaktívnu prírodovednú či digitálnu chemicko-biologickú učebňu a tiež počítačovú učebňu.