Dňa 18.1.2017 sa v penzióne Harmónia uskutočnilo školenie k preteku H2AC pod vedením Václava Bystrianskeho z Horizon Educational CZ. Zúčastnili sa ho zástupcovia z dvanástich škôl. Účastníkom bola predstavená myšlienka celého projektu a následne mali možnosť bližšie sa zoznámiť s princípom fungovania vodíkového RC auta. Na školení boli predstavené aj didaktické pomôcky.

Medzi zúčastnenými školami bolo aj päť škôl, ktoré získali podporu Nadácie Volkswagen Slovakia:

  • Stredná odborná škola elektrotechnická, Gbely
  • Stredná odborná škola Automobilova, J. Jonáša, Duálna akadémia
  • Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka, Bratislava
  • Stredná odborná škola, V. Paulinyho, Senica
  • Stredná priemyslená škola elektrotechnická K. Adlera, Bratislava

Aktuálne bude v školách prebiehať výučba o alternatívnych zdrojoch energie, ako aj príprava na pretek vodíkových áut, ktorý sa uskutoční v marci 2017.

Fotografie zo školenia nájdete tu.